Sla menu over

Programma pitches

 

Bekijk de pitches van de suppliers van SENSE en geef in het inschrijfformulier aan welke leerbelevenis jouw voorkeur heeft.

 

 
Leerbelevenis Youngworks
Sander van Duijn

Maak jezelf en je organisatie fris en jeugdig. Tijdens deze leerbelevenis maakt u kennis met de medewerker van de toekomst. U leert uw  werkzaamheden aan te laten sluiten op kenmerken van deze nieuwste generatie op de werkvloer. Sander van Duijn confronteert u met uw eigen jonge ik: wat waren uw dromen en idealen?
 
Leerbelevenis Crossknowledge
Stephan Atsou

‘Hoe ontwikkel je in een organisatie  een omgeving waarin iedereen kan leren, deelnemen en groeien?’, oftewel: een levend leer ecosysteem. In lijn met de 70-20-10 theorie van Charles Jennings gaat u in gesprek over de vraag: ‘is leren een proces of een event?’ U leert het belang kennen van een veilig leerklimaat, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het stellen van kraakheldere doelen én de essentiële link tussen dagelijks werk en leren.
 

 

Leerbelevenis HRcommunity
Remco Mostertman en Suzanne van de Schraaf

HRcommunity is er al vier jaar voor iedereen die vindt dat mensen de sleutel vormen voor succes van organisaties. Met meer dan 50.000 leden, verschillende websites, vele live bijeenkomsten en intensieve inzet van sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Google+ is HRcommunity de grootste maar bovenal meest dynamische en productieve community voor HR & Change in Nederland. Het doel van HRcommunity is innoveren van het HR & Change vakgebied om zo bij te dragen aan productiviteit, werkplezier en wendbaarheid. HRcommunity doet dit door verbinding, ontmoeting en dialoog te faciliteren.

HRcommunity is congruent en organiseert zelf dus ook community based. Op SENSE gaat u samen met drie mensen uit het kernteam aan de slag met het oplossen en verrijken van cases van deelnemers, waaronder wellicht uw eigen case! U houdt uw uitdaging tegen de principes van community based werken en gaat daarbij met elkaar én met generatie Y in gesprek. U gaat naar huis met handvatten om 'nieuw' werken en leren in de eigen organisatie weer een duwtje in de goede richting te geven.

 
Leerbelevenis FactorVeermans
Marina Duvekot en Bert van de Veerdonk
Marina Duvekot en Bert van de Veerdonk nodigen u van harte uit voor de leerbelevenis van FactorVeermans. Het korte programma is zorgvuldig samengesteld met ingrediënten uit hun eigen schatkamer van ervarend leren.  Hiervoor zijn de Leercyclus van Kolb en de Meervoudige Intelligenties van Gardner  het fundament. Welke werkvormen maken sense? En welke succescriteria herkent u?
 
Leerbelevenis Ormit
Ingrid van Tienen en Yvette Ammerlaan

Op zeven november laat Ormit u Het Nieuwe Leren ervaren: leren dat zoveel mogelijk gekoppeld is aan de werkomgeving. Ormit creëert met u een leerbelevenis. Want als we het nieuwe leren serieus nemen, creëert haast elke situatie een interessant leermoment. U leert dat u als trainer/begeleider/HR professional slechts een regisseur bent van het leren.
 
 
Leerbevelenis De Beukelaar Groep
B
rigitte Paulissen
Onderzoek jouw persoonlijke leerhouding door in een bijzondere ervaring te stappen.  Kijk met een andere bril naar de realiteit en krijg inzicht in uw eigen leerhouding én handvaten om deze leerhouding verder te ontwikkelen. Door zelfinzicht op uw fysieke waarnemingen wordt uw zelfbewustzijn opgerekt: leren dus. Hoe? Dat merkt u pas op zeven november!
 
Leerbelevenis ABN-AMRO
Dick Krikke
Maak kennis met serious gaming als leervorm en speel de game van ABN-AMRO. Werken met serious gaming is laagdrempelig, fun en biedt een veilige leeromgeving waarin je fouten mag maken en kan experimenteren met gedrag. Tenslotte wordt duidelijk dat u dit ook in andere leervormen toe kunt passen.
 
 
Leerbelevenis Zijnsoriëntatie 
Guri de Blok

Guri de Blok laat u kennismaken met Zijnsoriëntatie. Door de oriëntatie op zijn ontstaat helderheid en creëert u nieuwe mogelijkheden. U maakt kennis met bewustzijnsoefeningen om het denken tot rust te brengen en direct naar ervaren te gaan. Hierdoor valt uw zelfbeoordeling weg en ontstaat er ruimte voor spontaniteit en creativiteit: een ideale houding om te leren.
 
Leerbelevenis Veranderpit
Sanneke Sittrop en Kees Gabriëls

Een positief leerklimaat begint bij u zelf. Ontdek in de leerbelevenis van de Veranderpit uw unieke talent en leer dit talent kennen door het direct te gebruiken: leren door het gewoon te doen. Ervaar dat u met uw unieke talent een ander effect krijgt in een gesprek met de ander of anderen. U leert anders te kijken, vragen en voelen. Deze ervaring verrijkt u in alle gesprekken die u na deze leerbelevenis gaat voeren.
 
 
Leerbelevenis KiekinCo
Jennifer Cronick

Maak kennis met ASK: Accelerate Sharing Knowledge. Senioren, junioren en peers kunnen allemaal van elkaar leren door elkaar buiten de geijkte kaders op te zoeken en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Word u bewust van nieuwe mogelijkheden om kennis en ervaringsuitwisseling onder collega’s te stimuleren. Zo geeft u kennismanagement in praktische zin vorm.  Op zeven november gaat u hiermee direct aan de slag!
 
Leerbelevenis Brandstof
Laurens Knoop en Ad Verbrugge

‘Waarom is een positief leerklimaat eigenlijk belangrijk?’, over deze vraag zullen Laurens Knoop (Brandstof) en Ad Verbrugge met u nadenken. Vanuit de filosofie en met een drijfverenanalyse onderzoeken zij de verschillende doelen die we hebben bij leren. Deze leerbelevenis geeft een beschouwing op welke ideeën over leren dominant zijn in onze cultuur en er wordt verklaard waar deze ideeën vandaan komen en welke invloed ze op ons hebben. Met een actief filosofische spelvorm krijgen de deelnemers de tools aangereikt om hun eigen leerdoelen te achterhalen. Zo komt u erachter of er een verschil is tussen dat wat u nastreeft en dat waar u daadwerkelijk mee bezig bent.

 
 
Leerbelevenis en Bronnen van Verandering, Werklust
Ina Smittenberg

Ina Smittenberg deelt tijdens festival Sense haar belevenissen met grote ervaringsgerichte organisatieveranderingen. Zij beschrijft een aantal best practices en maakt hun impact en effect zichtbaar.  Door de dialoog aan te gaan en u ‘live’ en audiovisueel te laten ervaren, krijgt u praktisch en concreet inzicht in aanpak en effect van ervaringsgerichte interventies. In een volgende sessie onderzoekt zij met u bronnen van verandering: hoe worden mensen intrinsiek en duurzaam in beweging gebracht? Wat werkt voor u, in uw organisatie?
 
Leerbelevenis Mirjam Baars
Satisaction

Mirjam Baars schreef een proefschrift over leerklimaten in organisaties. Op zeven november laat zij u ervaren wat een goed leerklimaat is. Door wetenschappelijke inzichten te koppelen aan een spannend verhaal krijgt u inzicht in het leerklimaat waarin u zelf werkzaam bent. Hoe? Door een beklimming van de Mount Everest.
 
 
Opening en Afsluiting &Samhoud
Jeroen Geelhoed

Een positief leerklimaat heerst in een organisatie die weet welke richting ze opgaat. En, waar medewerkers dit ook weten. Zo leveren zij ook een bijdrage aan de organisatie. Op zeven november zal &Samhoud het festival openen door ons te vragen: wat kan ik en wat wil ik? Zij maken dit concreet door het ontwikkelen van een persoonlijke visie. Vervolgens geeft deze persoonlijke visie ons richting aan ons eigen ontwikkel- en leerpad voor de dag.

 

 

 

 

Bekijk de pitches van....

 

Sander van Duijn, Youngworks

Stephan Atsou, Crossknowledge

Suzanne vd Schraaf, HRcommunity

Remco Mostertman, HRcommunity

Marina Duvekot, FactorVeermans

Ingrid van Tienen, Ormit

Brigitte Paulissen, De Beukelaar Groep

Ina Smittenberg, Werklust

Dick Krikke, ABN-AMRO

Guri de Blok, Zijnsorientatie

Sanneke Sittrop, Veranderpit

Jennifer Cronick, KiekinCo

Laurens Knoop, Brandstof

Mirjam Baars, Satisaction  

Jeroen Geelhoed, &Samhoud